نما سنگ و آجر مدرن

مشخصات نمای سنگ و آجر مدرن

با تلفیق آجر نما نسوز قهوه ای، آجر نما نسوز سفید و سنگ سفید، نمای زیبا و ماندگار برای این پروژه شکل گرفت. نمایی که در آن انواع آجر نما نسوز کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین با سنگ، تضاد چشمنوازی ایجاد می کرد. نما سنگ و آجر مدرن، علاوه بر زیبایی بصری نمای ساختمان، ارزش کل ساختمان را افزایش می دهد. از سوی دیگر استفاده از سنگ، تنها در برخی از بخشهای نما، سبب کاهش هزینه های نماکاری ساختمان میگردد و بسیار مقرون به صرفه تر از نمای تمام سنگ است. نما سنگ و آجر سفید مدرن ساختمان را بزرگ تر و روشن تر نمایان می کند. و مجاورت آن با آجر نما نسوز قهوه ای تلفیقی مدرن برای بنا رقم زد. آجر نمای نسوز بکار رفته در این پروژه به پلاک نسوز شهرت دارد، که از انواع آجر نمای جدید کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین محسوب می شود. این نمونه آجر نمای نسوز در ابعاد 31×7 سانتیمتر تولید می شود.

مشخصات آجر نمای ساختمان

🔶 آجر نما سفید

Code: Sp1
Color: white
Size: 7×31

🔶آجر نما نسوز قهوه ای

Code: Mp4
Color: brown
Size: 7×31

در کارخانه شهرزاد ایران زمین انواع آجر با بهترین کیفیت تولید می گردد. و امکان کاربرد آنها با انواع متریال دیگر می باشد. از این رو در اقصی نقاط ایران شاهد اجرای انواع نمای ساختمان در طرح های بسیار متنوع با انواع آجر نمای جدید این کارخانه معتبر هستیم.