نمای ساختمان با آجر طوسی و آجر سفید

نمای ساختمان با آجر طوسی و آجر سفید

نمای آجری این پروژه در سال 1400 با محصولات کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین، اجرا شد. در طراحی نمای این ساختمان، برای القاء حس پاکیزگی و آرامش، از رنگ طوسی در کنار رنگ سفید استفاده شد. به همین خاطر نمای ساختمان با آجر طوسی و آجر سفید اجرا شد. آجر های بکار رفته در نمای این ساختمان از انواع آجر نمای جدید کارخانه آجر نما شهرزاد محسوب می شود که در ابعاد 31×7 سانتیمتر تولید می شود. همانطور که مشاهده می کنید، استفاده از آجر نما سفید در نمای ساختمان، سبب می شود تا ساختمان بلندتر و بزرگتر بنظر رسد. نمای ساختمان با آجر طوسی و آجر سفید، نمایی مدرن و چشمنواز ایجاد می کند که بر ارزش کل ساختمان می افزاید.

مشخصات انواع آجر در نمای ساختمان

🔶 آجر نما سفید

Code: Sp1
Color: white
Size: 7×31

🔶آجر نما نسوز طوسی Ts1

Code: Ts1
Color: dark gray
Size: 7×31

در کارخانه شهرزاد ایران زمین انواع آجر با بهترین کیفیت تولید می گردد. و امکان کاربرد آنها با انواع متریال دیگر می باشد. از این رو در اقصی نقاط ایران شاهد اجرای انواع نمای ساختمان در طرح های بسیار متنوع با انواع آجر نمای جدید این کارخانه معتبر هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت آجر با دفتر کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین در اصفهان و یا نمایندگی های فروش در تهران و کیش تماس حاصل فرمایید.

اجرای آجر نما نسوز طوسی

نمای ساختمان با آجر گری

نمای آجری این ساختمان در دی ماه سال 1400، با آجر نما نسوز کارخانه شهرزاد ایران زمین اجرا گشت. طراحی نمای این پروژه، با آجر گری و آجر نما نسوز سفید است. در این پروژه، از مجاورت رنگهای طوسی و سفید نمایی مدرن شکل گرفت. نمایی که سبب افزایش ارزش بنا و زیبایی بصری نمای ساختمان، گشت. نمونه آجر نمای سفید و آجر گری بکار رفته در نمای آجری این ساختمان، به پلاک نسوز شهرت دارد که از انواع آجر نمای جدید کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین می باشد. این نمونه آجر با ابعاد 7X31 CM با کیفیت عالی تولید می شود.

مشخصات نمای ساختمان با آجر گری

🔶 آجر نما سفید

Code: Sp1
Color: white
Size: 7×31

🔶آجر نما نسوز طوسی Ts1

Code: Ts1
Color: dark gray
Size: 7×31

در کارخانه شهرزاد ایران زمین انواع آجر با بهترین کیفیت تولید می گردد. و امکان کاربرد آنها با انواع متریال دیگر می باشد. از این رو در اقصی نقاط ایران شاهد اجرای انواع نمای ساختمان در طرح های بسیار متنوع با انواع آجر نمای جدید این کارخانه معتبر هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت آجر با دفتر کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین در اصفهان و یا نمایندگی های فروش در تهران و کیش تماس حاصل فرمایید.

نمای ساختمان با آجر و چوب

نمای ساختمان با آجر و چوب

اجرای تایل سفید و چوب

نمای ساختمان شایان از آجر نما، سنگ، فلز و چوب می باشد. نمای آجری این پروژه، با اجرای تایل سفید و آجر نمای نسوز طوسی کارخانه شهرزاد ایران زمین، اجرا شد. این پروژه در دی ماه سال 1400 در شهر اصفهان انجام شد. بخش اصلی نما با آجر نمای نسوز سفید و بخشهای جزئی با کاربرد سنگ و چوب نما کاری شد.

مشخصات نمای ساختمان با آجر و چوب

نمای آجری این ساختمان مسکونی با بهترین آجر نمای ایران، تولید کارخانه آجر نما شهرزاد اصفهان اجرا شد. در این پروژه، شاهد اجرای تایل سفید در کنار آجر نمای نسوز طوسی با کد TS2 هستیم. که آجر نمای سفید آن از انواع تایل و با ابعاد 10×60 سانتیمتر می باشند؛ که با بهترین مواد اولیه در کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین توسط دستگاههای به روز اروپا تولید می شوند.

در نمای آجری ساختمان شایان شاهد طلاقی انواع متریال نما، با رنگهای متنوع هستیم که ماحصل آن نمای ساختمان با آجر و چوب به شکلی مدرن، زیبا و چشنمواز را پدید آورده.

تنوع رنگ، بافت و ابعاد انواع آجر نمای نسوز کارخانه شهرزاد ایران زمین امکان استفاده از آنها در کنار انواع متریال را فراهم می کند. از طرفی کیفیت محصولات این کارخانه، برای پروژه های مختلف در شرایط متفاوت، دوام، استحکام و زیبایی را رقم خواهد زد.

مشخصات آجر نما

🔶 تایل سفید

Code: Sp1
Color: white
Size: 10×60

🔶 آجر نسوز طوسی

Code: Ts2
Color: dark gray
Size: 7×31

در کارخانه شهرزاد ایران زمین انواع آجر با بهترین کیفیت تولید می گردد. و امکان کاربرد آنها با انواع متریال دیگر می باشد. از این رو در اقصی نقاط ایران شاهد اجرای انواع نمای ساختمان در طرح های بسیار متنوع با انواع آجر نمای جدید این کارخانه معتبر هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت آجر با دفتر کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین در اصفهان و یا نمایندگی های فروش در تهران و کیش تماس حاصل فرمایید.

نمای ساختمان با آجر سفید

نمای ساختمان با آجر سفید

اجرای نمای ساختمان با آجر سفید

در این پروژه شاهد نمای ساختمان با آجر سفید در کنار متریالهای فلز و چوب هستیم. در نمای آجری این ساختمان، بخش کلی با آجر نمای نسوز سفید و طوسی کارخانه شهرزاد ایران زمین، اجرا شد. و در بخشهای دیگر با کاربرد فلز و چوب، نمایی مدرن، زیبا و چشنمواز پدید آمد.

طراحی نمای این پروژه با تلفیقی از متریالهای سنگ، فلز، چوب و آجر صورت گرفت. در این پروژه، از تضاد رنگها با متریالهای مختلف، نمایی مدرن شکل گرفت.

مشخصات پروژه

این ساختمان مسکونی در شهر اصفهان بنا شد و با بهترین آجر نمای ایران، نما کاری آن اجرا گشت. نمای این پروژه، شامل آجر نمای نسوز سفید و آجر نمای نسوز طوسی می باشد. که هر دو نمونه از انواع پلاک نسوز و با ابعاد 31×7 سانتیمتر می باشند که با بهترین مواد اولیه در کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین تولید می شوند.

از ویژگی های بارز این نما، کاربرد حرفه ای رنگهای خنثی در مجاورت رنگهای گرم می باشد. رنگ سفید، علا.ه بر آنکه همواره با حس پاکیزگی همراه است، سبب بزرگتر و زیباتر دیده شدن ساختمان می گردد، ولیکن در کنار متریالهای چوب و فلز از درخشش بیشتری برخوردار خواهد شد.

تنوع رنگ انواع آجر نمای نسوز کارخانه شهرزاد ایران زمین زیبایی را برای این ساختمان و شهرمان به ارمغان آورده و کیفیت محصولات این کارخانه دوام و استحکام را برای آنها رقم خواهد زد.

مشخصات آجر نما

🔶 آجر نما سفید

Code: Sp1
Color: white
Size: 7×31

🔶آجر نسوز طوسی

Code: Ts2
Color: dark gray
Size: 7×31

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت آجر و شرایط خرید آجر نما با دفتر کارخانه آجر شهرزاد در اصفهان و یا نمایندگی های فروش در تهران و کیش تماس حاصل فرمایید.