نمای آجری مدرن

نمای آجر نسوز

اجرای نما

پروژه نما کاری آپارتمان مسکونی در فروردین سال 1401 انجام شد. نمای آجر نسوز، این پروژه تلفیقی از آجر نما نسوز سفید و آجر نما نسوز قهوه ای می باشد. طراحی نمای این پروژه، با استفاده از ساده ترین انواع آجر نما ولی با چیدمانی متفاوت صورت گرفته و همین امر سبب چشمنوازی و تمایز بنا گشته است.

در نماکاری این ساختمان، از آجر نما نسوز سفید و آجر نما نسوز قهوه ای (طرح چوب) استفاده شد. آجر نما سفید، سبب بزرگ تر و روشن تر دیده شدن ساختمان می گردد. و ترکیب آن با آجر نما نسوز قهوه ای، تضاد چشمنوازی ایجاد می کند که بر ارزش کل ساختمان می افزاید. این نمونه آجر نما که به پلاک نسوز شهرت دارد، از انواع آجر نمای مرغوب کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین محسوب می شود که در ابعاد 31×7 سانتیمتر تولید می شود.

مشخصات نمای آجری مدرن

🔶 آجر نما نسوز سفید

Code: Sp1

Color: white

Size: 7×31

🔶 آجر نما نسوز قهوه ای

Code: Kp1

Color: brown

Size: 7×31

در کارخانه شهرزاد ایران زمین انواع آجر با بهترین کیفیت تولید می گردد. و امکان کاربرد آنها با انواع متریال دیگر می باشد. از این رو در اقصی نقاط ایران شاهد اجرای انواع نمای ساختمان در طرح های بسیار متنوع با انواع آجر نمای جدید این کارخانه معتبر هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت آجر با دفتر کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین در اصفهان و یا نمایندگی های فروش در تهران و کیش تماس حاصل فرمایید.

نمای سنگ و آجر مدرن

نما سنگ و آجر مدرن

مشخصات نمای سنگ و آجر مدرن

با تلفیق آجر نما نسوز قهوه ای، آجر نما نسوز سفید و سنگ سفید، نمای زیبا و ماندگار برای این پروژه شکل گرفت. نمایی که در آن انواع آجر نما نسوز کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین با سنگ، تضاد چشمنوازی ایجاد می کرد. نما سنگ و آجر مدرن، علاوه بر زیبایی بصری نمای ساختمان، ارزش کل ساختمان را افزایش می دهد. از سوی دیگر استفاده از سنگ، تنها در برخی از بخشهای نما، سبب کاهش هزینه های نماکاری ساختمان میگردد و بسیار مقرون به صرفه تر از نمای تمام سنگ است. نما سنگ و آجر سفید مدرن ساختمان را بزرگ تر و روشن تر نمایان می کند. و مجاورت آن با آجر نما نسوز قهوه ای تلفیقی مدرن برای بنا رقم زد. آجر نمای نسوز بکار رفته در این پروژه به پلاک نسوز شهرت دارد، که از انواع آجر نمای جدید کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین محسوب می شود. این نمونه آجر نمای نسوز در ابعاد 31×7 سانتیمتر تولید می شود.

مشخصات آجر نمای ساختمان

🔶 آجر نما سفید

Code: Sp1
Color: white
Size: 7×31

🔶آجر نما نسوز قهوه ای

Code: Mp4
Color: brown
Size: 7×31

در کارخانه شهرزاد ایران زمین انواع آجر با بهترین کیفیت تولید می گردد. و امکان کاربرد آنها با انواع متریال دیگر می باشد. از این رو در اقصی نقاط ایران شاهد اجرای انواع نمای ساختمان در طرح های بسیار متنوع با انواع آجر نمای جدید این کارخانه معتبر هستیم.

آجر شاموتی

نمای ساختمان با آجر شاموتی

نمای آجری این پروژه در سال 1400 با محصولات کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین، اجرا شد. در این پروژه ساختمانی نمای آجر شاموتی در کنار آجر سفید اجرا شد. طراحی نمای ساختمان با آجر شاموتی و سفید، نمایی مدرن کلاسیک را پدید می آورد. که از دوام، زیبایی و استحکام بالایی برخوردار می باشد. علاوه بر آن به دلیل قیمت مناسب آجر نما نسوز، هزینه های ساخت و ساز کاهش چشمگیری خواهند داشت.

آجر شاموتی 309 از انواع آجر نما نسوز کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین می باشد. این نمونه آجر  که به پلاک نسوز شهرت دارد، با ابعاد 7X31 CM تولید می شود. و در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از انبوه سازان در سراسر کشور واقع شده. زیرا علاوه بر کیفیت بی انتها، نمای آجر شاموتی بسیار چشمنواز می باشد. آجر های شاموتی در کنار یکدیگر سایه روشنی از رنگهای گرم را ایجاد می نمایند و در کنار آجر نما نسوز سفید و آجر نسوز قهوه ای، زیبایی بصری بی نظیری را رقم خواهند زد. در همین پروژه آجر نما نسوز شاموتی در کنار آجر نما نسوز سفید و آجر نما نسوز قهوه ای، نمایی متمایز برای این مجتمع مسکونی ایجاد کرده اند که سبب افزایش ارزش کل بنا گشته اند.

مشخصات نمای ساختمان با آجر سفید و شاموتی

🔶آجر نما نسوز شاموتی 309

Code: 309
Color: chamoote
Size: 7×31

🔶 آجر نما سفید

Code: Sp1
Color: white
Size: 7×31

🔶آجر نما نسوز قهوه ای

Code: Mp4
Color: brown
Size: 7×31

در کارخانه شهرزاد ایران زمین انواع آجر با بهترین کیفیت تولید می گردد. و امکان کاربرد آنها با انواع متریال دیگر می باشد. از این رو در اقصی نقاط ایران شاهد اجرای انواع نمای ساختمان در طرح های بسیار متنوع با انواع آجر نمای جدید این کارخانه معتبر هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت آجر با دفتر کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین در اصفهان و یا نمایندگی های فروش در تهران و کیش تماس حاصل فرمایید.

اجرای آجر نما نسوز سفید

اجرای آجر نما نسوز سفید و شاموتی

نمای آجری این پروژه در سال 1400 با محصولات کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین، اجرا شد. در این پروژه ساختمانی اجرای آجر نما نسوز سفید با آجر شاموتی و قهوه ای، نمایی مدرن کلاسیک را پدید می آورد. که از دوام، زیبایی و استحکام بالایی برخوردار می باشد. علاوه بر آن به دلیل قیمت مناسب آجر نما نسوز، هزینه های ساخت و ساز کاهش چشمگیری خواهند داشت.

آجر نما نسوز سفید بکاررفته در این پروزه، از انواع آجر نما نسوز کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین می باشد. این نمونه آجر که به پلاک نسوز شهرت دارد، با ابعاد 7X31 CM تولید می شود. و در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از انبوه سازان در سراسر کشور واقع شده. زیرا علاوه بر کیفیت بی انتها، نمای ساختمان را بسیار چشمنواز خواهد کرد.

در طراحی نمای این ساختمان،در کنار آجر نما نسوز سفید از آجر شاموتی روشن و آجر نسوز قهوه ای تیره استفاده شده. تلفیق انواع آجر نسوز در رنگ های گرم در کنار آجر سفید، زیبایی بصری بی نظیری را رقم خواهند زد. در همین پروژه آجر نما نسوز شاموتی در کنار اجرای آجر نما نسوز سفید و آجر نما نسوز قهوه ای، نمایی متمایز برای این مجتمع مسکونی ایجاد کرده اند که سبب افزایش ارزش کل بنا گشته اند.

مشخصات اجرای آجر نما نسوز سفید

🔶 آجر نما سفید

Code: Sp1
Color: white
Size: 7×31

🔶آجر نما نسوز شاموتی 304l

Code: 304l
Color: chamoote
Size: 7×31

🔶آجر نما نسوز قهوه ای kp1

Code: Kp1
Color: dark brown
Size: 7×31

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت آجر و شرایط خرید آجر نما با دفتر کارخانه آجر نما شهرازد در اصفهان و یا نمایندگی های فروش در تهران و کیش تماس حاصل فرمایید.