آجر نما نسوز طوسی

آجر نما طوسی Ts4

کد آجر نما: Ts4

نوع آجر نما : آجر نسوز

رنگ آجر نما : طوسی

ابعاد آجر نما: 7X31 سانتیمتر

نمای ساختمان با آجر نما طوسی

یکی از انواع آجر نسوز، آجر نما طوسی Ts4 می باشد. این نمونه آجر نسوز در کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین، با رنگ طوسی روشن تولید می شود. و با توجه به ماهیت اصلی رنگ طوسی و خنثی بودن آن، می توان آن را با غالب متریالهای نمای ساختمان ترکیب کرد. علاوه بر آن در دکوراسیون داخلی نیز با هر سبک و تم رنگی سازگار است. از مهمترین ویژگی های آجر نما طوسی Ts4، صلابت و زیبایی این نمونه آجر نما می باشد. متخصصان طراحی نمای ساختمان معتقدند، اجرای آجر نما نسوز طوسی در نمای ساختمان، حکم پوشاندن کت و شلوار به ساختمان را دارد. و نمای ساختمان را چشمگیرتر خواهد کرد. همچنین اجرای آجر نما طوسی در کنار انواع متریالهای دیگر مانند سنگ سفید و چوب، نمایی متمایز، برای ساختمان رقم می زند، که سبب افزایش ارزش کل بنا، خواهد شد. از سوی دیگر کیفیت بی نظیر این نمونه آجر نسوز سبب دوام نمای ساختمان می باشد. در کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین، این نمونه آجر به پلاک نسوز طوسی شهرت دارد که با ابعاد و  7×31 cm در کارخانه شهرزاد ایران زمین تولید می شود.

در کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین، انواع آجر در طیف رنگهای بسیار متنوع و در ابعاد گوناگون تولید می گردد، از این رو خلق نماهای بسیار گوناگون در کنار انواع متریال سنگ، شیشه، فلز و … بسیار سهل می گردد.

 

آجر نما نسوز طوسی

آجر نما طوسی Ts3

کد آجر نما: Ts3

نوع آجر نما : آجر نسوز

رنگ آجر نما : طوسی

ابعاد آجر نما: 7X31 سانتیمتر

نمای ساختمان با آجر نما طوسی

یکی از انواع آجر نسوز، آجر نما طوسی Ts3 می باشد. این نمونه آجر نسوز در کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین، با رنگ طوسی تولید می شود. و با توجه به ماهیت اصلی رنگ طوسی و خنثی بودن آن، می توان آن را با غالب متریالهای نمای ساختمان ترکیب کرد. علاوه بر آن در دکوراسیون داخلی نیز با هر سبک و تم رنگی سازگار است. از مهمترین ویژگی های آجر نما طوسی Ts3، صلابت و زیبایی این نمونه آجر نما می باشد. متخصصان طراحی نمای ساختمان معتقدند، اجرای آجر نما نسوز طوسی در نمای ساختمان، حکم پوشاندن کت و شلوار به ساختمان را دارد. و نمای ساختمان را چشمگیرتر خواهد کرد. همچنین اجرای آجر نما طوسی در کنار انواع متریالهای دیگر مانن سنگ سفید و چوب، نمایی متمایز، برای ساختمان رقم می زند، که سبب افزایش ارزش کل بنا، خواهد شد. از سوی دیگر کیفیت بی نظیر این نمونه آجر نسوز سبب دوام نمای ساختمان می باشد. در کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین، این نمونه آجر به پلاک نسوز طوسی شهرت دارد که با ابعاد و  7×31 cm در کارخانه شهرزاد ایران زمین تولید می شود.

در کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین، انواع آجر در طیف رنگهای بسیار متنوع و در ابعاد گوناگون تولید می گردد، از این رو خلق نماهای بسیار گوناگون در کنار انواع متریال سنگ، شیشه، فلز و … بسیار سهل می گردد.

 

آجر نما نسوز طوسی

آجر نما طوسی Ts2

کد آجر نما: Ts2

نوع آجر نما : آجر نسوز

رنگ آجر نما : طوسی

ابعاد آجر نما: 7X31 سانتیمتر

نمای ساختمان با آجر نما طوسی Ts2

یکی از انواع آجر نسوز، آجر نما طوسی Ts2 می باشد. در کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین آجر نمای Ts2 از بهترین مواد اولیه از غنی ترین معادن کشور تولید می شود. در این کارخانه آجر نما طوسی در طیف از تیره تا روشن تولید می شود. بهمین دلیل این نمونه آجر نسوز را می توان با دیگر متریالهای نمای ساختمان ترکیب کرد. علاوه بر آن در دکوراسیون داخلی نیز با هر سبک و تم رنگی سازگار است. از مهمترین ویژگی های آجر نما طوسی Ts2، کیفیت بالا و زیبایی این نمونه آجر نما نسوز می باشد. همچنین در کاخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین برای پاسخگویی به سلایق مختلف، آجر نما در ابعاد متنوع تولید می شود. این محصول به پلاک نسوز طوسی شهرت دارد که با ابعاد و  7×31 cm تولید می شود. اجرای آجر نما نسوز طوسی در نمای ساختمان، هم به تنهایی و هم در کنار انواع متریالهای دیگر مانند سنگ سفید و چوب و شیشه نمایی متمایز، برای ساختمان رقم می زند، که سبب افزایش ارزش کل بنا، خواهد شد. از سوی دیگر کیفیت بی نظیر این نمونه آجر نسوز سبب دوام نمای ساختمان می باشد.

کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین، با تولید انواع آجر در طیف رنگهای بسیار متنوع و در ابعاد گوناگون، نیاز طراحان، معماران و انبوه سازان را برای خلق نماهای بسیار گوناگون در کنار انواع متریال دیگر فراهم می کند.

 

آجر نما نسوز طوسی

آجر نما طوسی Ts1

کد آجر نما: Ts1

نوع آجر نما : آجر نسوز

رنگ آجر نما : طوسی

ابعاد آجر نما: 7X31 سانتیمتر

نمای ساختمان با آجر نما طوسی Ts1

از انواع آجر نسوز، آجر نما طوسی Ts1 می باشد. در کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین آجر نمای Ts1 از بهترین مواد اولیه از غنی ترین معادن کشور تولید می شود. این محصول کارخانه شهرزاد به رنگ طوسی تیره تولید می شود. و به دلیل خنثی بودن رنگ طوسی، این نمونه آجر نسوز به آسانی در کنار دیگر متریالهای نمای ساختمان قرار می گیرد. علاوه بر نمای بیرونی، در دکوراسیون داخلی نیز کاربرد فراوانی دارد و با هر سبک معماری سازگار است. از مهمترین ویژگی های آجر نما طوسی Ts1، کیفیت بالا و دوام این نمونه آجر نما نسوز می باشد. از نکات قابل توجه، تولید آجر نما با ابعاد گوناگون در کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین می باشد. و این محصول کارخانه که به پلاک نسوز طوسی شهرت دارد، با ابعاد  7×31 cm تولید می شود. اجرای آجر نما نسوز طوسی در نمای ساختمان، هم به تنهایی و هم در کنار انواع متریالهای دیگر مانند سنگ سفید و چوب و شیشه نمایی متمایز، برای ساختمان رقم می زند، که سبب افزایش ارزش کل بنا، خواهد شد. از سوی دیگر کیفیت بی نظیر این نمونه آجر نسوز سبب دوام نمای ساختمان در طول زمان خواهد شد.

کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین، با تولید انواع آجر در طیف رنگهای بسیار متنوع و در ابعاد گوناگون، نیاز طراحان، معماران و انبوه سازان را برای خلق نماهای بسیار گوناگون فراهم می کند.