نمای آجری قدیمی

آجر از مصالح ساختمانی بسیار قدیمی می باشد، که متواضعانه در همه ی جهان در ساخت و سازهای بشری مورد استفاده قرار گرفته است. و نمای آجری قدیمی از ادوار تاریخی مختلف در دنیا به جای مانده است. که هنوز بسیار شگف انگیز، جذاب و مهمتر از همه هنوز مستحکم ایستاده اند.

مطالعه بیشتر

بهترین آجر نما در ایران

زیباترین ترین نما ها با بهترین آجر نما در ایران

خطوط ملات در میان آجر نما ها فقط برای چشمنوازی نما، استفاده نمی شود. این الگوهای تکرار شونده به دیوار آجری، استحکام می بخشند. در دیوار آجری، هر آجر نما بوسیله ی دو آجر نمای دیگر از زیر نگه داشته می شود. و دو آجر زیرین توسط سه آجر نمای ردیف پایین تر محکم شده. و اینگونه هر آجرنما به آجر نمای دیگری تکیه دارد تا فشار روی یکی از آن ها وارد نشود. آجر نما ها با ساختاری یکپارچه در کنار یکدیگر، شکلی با شکوه و چشمنواز به ساختمان ها می بخشند. در اینجا چند نمونه نمای آجری متمایز از اقصی نقاط دنیا را مشاهده می کنید. و در انتها خواهید دید که ماهرانه ترین و خلاقانه ترین نماها با بهترین آجر نما در ایران خلق شده اند.

مطالعه بیشتر