فاز 1 کارخانه (سنتی)

در فاز قدیمی کارخانه آجر ها به صورت سنتی تولید میشوند و پس از چینش در کوره های خشتی سنتی به مدت 24 ساعت پخت میگردند تا پس از آن  بسته بندی و اماده ارسال برای مشتری شوند .

این آجر ها به دلیل مدت بالای پخت استحکام بالایی دارند اما به دلیل غیر قابل کنترل بودن دما و ساختار کوره دارای طیف رنگ میباشند .