چرا آجر شهرزاد


استفاده از تکنولوژی روز دنیا

استفاده از به روز ترین تکنولوژِی روز اروپا

استفاده از بهترین مواد و خاک نسوز کشور

استفاده از بهترین خاک های نسوز کشور از بهترین معادن بدون وجود آهک و ناخالصی ها


ضمانت کیفیت محصول 

تمامی موارد فوق ضمانتی است بر محصولی با کیفیت

مشتریان / همکاران / گواهینامه ها

Client
Client
Client
Client
Client
Client